Použití mulčovací kůry nebo dřevěné štěpky je velmi vhodné u okrasných záhonů a skalek, jak dokládá tato galerie. Velmi pěkně působí mulčovací kůra v kombinaci se sytě zelenými okrasnými jehličnany, koniferami či jinými okrasnými keři. Především u okrasných jehličnanů zabraňuje mulčovací kůra vysychání a podporuje tak dobrý a vitální růst rostlin. Pozor na použití mulčovací kůry u některých druhů okrasných trvalek - některé z trvalek či letniček nesnáší kyselou půdu, a kůra ji může mírně okyselit